سبد خرید

مرور محصولات و خدمات

فضای هاست
پهنای باند
تعداد سایت قابل میزبانی
کنترل پنل
بکاپ گیری روزانه
مابقی امکانات
سیستم عامل
وب سرور
CMR-01
100,000 ریال سه ماهه
1GB
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
نامحدود
Cloud Linux
LiteSpeedCMR-02
100,000 ریال ماهانه
3GB
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
نامحدود
Cloud Linux
LiteSpeedCMR-03
170,000 ریال ماهانه
5GB
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
نامحدود
Cloud Linux
LiteSpeedCMR-04
270,000 ریال ماهانه
8GB
نامحدود
نامحدود
Cpanel
دارد
نامحدود
Cloud Linux
LiteSpeed